Τι είναι το Email Marketing ;

Τι είναι το Email Marketing ;


Το Email Marketing είναι η διαδικασία αποστολής ενός διαφημιστικού μηνύματος, συνήθως σε μια ομάδα ανθρώπων, με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να προσεγγίσουμε την ευρύτερη έννοια του Email Marketing, κάθε email που αποστέλλεται σε έναν πιθανό ή τρέχοντα πελάτη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διαφημιστική καμπάνια Email Marketing. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλετε διαφημίσεις, να ζητήσετε ή προσφέρετε εργασία, υπηρεσίες από τις … Συνεχίστε την ανάγνωση Τι είναι το Email Marketing ;